Chiều ngày 26/5/2022, Chi bộ Trường Mầm non Phúc Trạch tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

(Văn nghệ chào mừng Đại hội)

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Mầm non thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của chi bộ. Hàng năm, kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra, đến nay chi bộ có 24 đảng viên.

Tỷ lệ đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng lên hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc.

 

                                       (Hình ảnh Đảng viên trong chi bộ)

Về tham dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Trọng Vỹ- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Phúc Trạch phát biểu và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí ghi nhận sự nổ lực của Chi bộ trong thời gian qua  đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục duy trì những kết quả đạt được và phát huy hơn nữa vai trò của Chi bộ để đẩy mạnh phát triển công tác Đảng viên trong chi bộ.

               (Đồng chí Nguyễn Trọng Vỹ- Bí thư Đảng - Chủ tịch HĐND xã phát biểu ý kiến)

 

Các đồng chí Đảng viên tiếp thu và phát biểu ý kiến trước Đại hội một cách nghiêm túc và trang trọng.
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ mầm non, nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu ra Chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Thị Hiếu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Minh Lý giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Huyền- Cấp ủy chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp!