A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo công khai kê hoạch vận động 2022-2023

Thông báo công khai

 

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

TRƯỜNG MN PHÚC TRẠCH

Số:  46 /TB-THPTr

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

         Phúc Trạch, ngày 15  tháng 9 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO( B11)

Về việc thông báo công khai kế hoạch vận động tài trợ đã dược phê duyệt năm học 2022-2023

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON  PHÚC TRẠCH

  • Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh HàTĩnh; Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của trường mầm non Phúc Trạch. Trường Mầm non Phúc Trạch thông báo công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2022-2023 của Trường mầm non Phúc Trạch( có kế hoạch chi tiết kèm theo) tại văn phòng trường mầm non Phúc Trạch ,loa phát thanh xã Phúc Trạch, wep nhà trường, thông qua cuộc học phụ huynh các lớp, giao cho giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo kế hoạch vận động tài trợ năm học 2022-2023 đến từng phụ huynh trước khi vận động tài trợ theo đúng quy định.
  • -Thời gian công khai:   

Từ ngày 15   tháng 9 năm 2022 đến ngày  22  tháng 09 năm 2022

Mọi ý kiến phản ánh gửi về Trường mầm non Phúc Trạch (qua bộ phận văn phòng).

 

 Nơi nhận:

  • UBND xã ;Để thông báo
  • LưuVT.

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

             

             Nguyễn Thị Hiếu

 2020  chg coD&D

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Mầm non Phúc Trạch
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 10 : 200