Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Phúc Trạch- Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh